Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) кара терилүү 5 сахабасы

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) 14 сахабасы Африкалык кара терилүү адамдардан болгонун көбүбүз биле бербейбиз. Алардын арасынан пайгамбарыбызга (ага Аллахтын тынчтыгы жана

Кененирээк