Куран аялдардын бут кийими тууралуу эмне дейт?

Куранда айтылгандарды баары бизге үлгү, сабак, эскертүү үчүн айтылат. Ушундай биз көңүлгө түйө турган аяттардын бири Нур сүрөсүнүн отуз биринчи аяты. Анда Алла Таала

Кененирээк

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) кара терилүү 5 сахабасы

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) 14 сахабасы Африкалык кара терилүү адамдардан болгонун көбүбүз биле бербейбиз. Алардын арасынан пайгамбарыбызга (ага Аллахтын тынчтыгы жана

Кененирээк