Арактын айынан каргышка калган 10 түрдүү адам

Мээримдүү жана Ырйымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ааламдын жаратуучусу Аллах Таалага чексиз мактоо, пайгамбарыбыз  Мухаммадга (ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу босун) салам-салават жолдойм. Ассалааму

Кененирээк

Куран аялдардын бут кийими тууралуу эмне дейт?

Куранда айтылгандарды баары бизге үлгү, сабак, эскертүү үчүн айтылат. Ушундай биз көңүлгө түйө турган аяттардын бири Нур сүрөсүнүн отуз биринчи аяты. Анда Алла Таала

Кененирээк

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) кара терилүү 5 сахабасы

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) 14 сахабасы Африкалык кара терилүү адамдардан болгонун көбүбүз биле бербейбиз. Алардын арасынан пайгамбарыбызга (ага Аллахтын тынчтыгы жана

Кененирээк
123