“ЭҢ ЧОҢ ААЛЫМ МЕНЕН ЭҢ ЧОҢ УУРУ…»  Абдишүкүр ажы Нарматов.

“ЭҢ ЧОҢ ААЛЫМ МЕНЕН ЭҢ ЧОҢ УУРУ…»
Абдишүкүр ажы Нарматов.

Ууру Маалик бин Динардын үйүнө уурулукка кирет. Кирип алайын деп эч нерсе таппайт, эми эле үйдөн чыгып кетейин деп караса Маалик Бин Динар намаз окуп жаткан болот. Ошол кезде эки жакка салам берип намазын бүтүргөн Маалик Бин Динар ууруга карап: «Бул дүйнөнүн жыргалчылыгын сурап келипсиң, эми сага акыретте жыргалчылык болот бекен?» — дейт. Ууру уккан кулагына ишенбей анын сөздөрүнө таң калып отуруп калат. Маалик бин Динар ууруга насаат айтат, анын сөздөрүнө таасирленген ууру ыйлап жиберет. Бир аз убакыт өтүп экөөсү ээрчишип мечитке намазга барат, элдер аябай таңыркап калышат. Адамдар бири-бирине: «Эң чоң аалым менен эң чоң ууру… бул акылга сыйбаган көрүнүш, ушундай да болобу?» — деп Маалик бин Динардан эмне болгонун сурашат. Динар: «Дүнүйө уурдайм деп келди эле, жүрөгүн уурдап алдым» — деп берет. Жакшы сөз жүрөктүн ачкычы, жакшы сөз жан жыргатат. Жакшы сөз жанга жагат, ал эле эмес жакшы сөз жыланды ийининен чыгарат.

Абдишүкүр ажы Нарматов.

Nasaat.kg