20 жылда 35 пайыз…

Бул көрсөткүч эмнени билдирет деп тургандырсыз? Бул дүйнө мусулмандарынын көбөйүү көрсөткүчү. Эсептөөлөргө ылайык, 2010- жылы мусулмандардын саны 1,6 миллиардды түзсө, 2030-жылы 2,2 миллиардга жетери маалым болду. Мындай демографиялык болжолдоо Колумбияда байкалууда.

Болжолдоого караганда, алдыңкы жыйырма жыл ичинде мусулмандардын саны башкаларга караганда эки эсе ылдамдыкта өсөт. Жылдык адам өсүмү мусулмандар арасында 1,5 пайыз болсо, мусулман эместерде 0,7 пайыз болуп жатканы жогорудагыдай болжолдоого түрткү болот.