Амр ибн аль-Жамух

– Чындыгында, мен бейишке ашыгып жатам! Чындыгында, мен бейишке ашыгып жатам! – деген сөздөр менен, аксаган бойдон душманга карай бой урду.

Амр ибн аль-Жамух «Сабатсыз доордо» Йасриб шаарынын беделдүү бийлеринин бири, Бану Салама аль-Мусавад уруусунун төбөлү эле. Ошондой эле Медина шаарынын кадыр-барктуу жана көрүнүктүү инсандарынын бири катары да таанымал.Сабатсыздык доордо атактуу адамдардын үйүндө өзүнө гана таандык кудайча болор эле. Алар ага күндө эртең менен жана кечинде кулдук уруп, жакшылык тилеп, баштарына мүшкүл иш түшкөндө жардам сурап жалынып-жалбарып, мезгил-мезгили менен белгилүү бир учурларда аларга атап курмандык чалышаар эле.

Амр ибн аль-Жамухтун кудайчасынын аты – Манат. Ал эң баалуу жыгачтан жасалган…

Амр ибн аль-Жамух өзүнүн кудайчасына колунун келишинче көңүл бөлүп, эң кымбат атыр менен умачтайт болчу.

* * *

Ислам дининин нурлары Йасриб шаарына тийип, бир үйдөн экинчи үйгө жарык чачып кире баштаган мезгилде Амр ибн аль-Жамух алтымыш жашка толгон. Ал жарык нур, негизинен, ислам дининин эң биринчи үгүттөөчүсү Мусаб ибн Умайрдын мээнетинен келип чыккан. Амр ибн аль-Жамухтун үч уулу болгон – Муавваз, Муаз жана Халлад, үчөө тең ислам динин кабыл алышат. Алар менен кошо алардын теңтушу Муаз ибн Жабаль да динге кирет.

*  * *

Амр ибн аль-Жамухтун аялы – Хинд. Йасриб шаарынын көпчүлүгү Ислам динине өтүп бара жатканын байкап отуруп, эски динде саналуу эле адам калганын, анын ичинде күйөөсү да бар экенине кыжалат болот.

Хинд жолдошун аябай сүйчү жана сыйлачу, ошондуктан анын каапыр бойдон көз жумуп, тозоктун отуна отун болуп калуусунан коркуп, убайым тартат.

Кыска мөөнөттүн ичинде канчалаган адамдарды Мухаммаддын динине киргизип жаткан үгүтчү Мусаб ибн Умайрдын артынан жаңы динди карманып, ата-бабалары тутунган динден баш тарып кетишпесе экен деп, Амр ибн аль-Жамух уулдарына өз алдынча кабатыр…

Күндөрдүн биринде аялына:

– О, Хинд, биз Мусаб ибн Умайр менен бир жаңсыл болгуча, балдарыбызды андан оолак жүрүшүнө көз салып тур.

– Лаппай, айтканыңдай болот! Ал жөнүндө Муаз бир нерселерди айтып жүрөт, уктуңбу?

– …Эмне деп жатасың! Муаз өз дининен баш тарттыбы, ыя? Мен билбей калдымбы? Кантип эле мен билбей калайын?! – деди кызарып-татарып.

Аялынын боору ачып кетти бейм, абышкасын жоошутуп:

– Жо-ок, анын кээ бир чогулуштарына барып, айткандарынан кичине жаттап алыптыр, — деди.

– Кана аны мага чакырчы!, – деп кыйкырды.

Уулу маңдайына келгенде:

– Кана ал кишиден уккандарыңды айтып берчи мага? – деди өкүмдүү.

Уулу:

– Ырайымдуу жана Мээримдүү Алланын ысымы менен!

Мактоолор Аллага, ааламдын кудайына,

Ырайымдууга, Мээримдүүгө, кыямат күнүнүн Падышасына.

Сага гана сыйынабыз, Сенден гана жардам сурайбыз.

Бизди туура жолго сал,

Сенин каарыңа калбагандар жана адашпагандарга Өзүң тартуулаган жол.

[1] Куран Карим: «Фатиха – Бетачар» сүрөсү.