Рамазан айын кантип тособуз?

Аллах Таала Касиеттүү Куранда: “Менин ырахматым бардык нерседен кенен” дейт, дагы бир аятта: “Көңүл бургула, албетте Аллах Кечиримдүү, Мээримдүү” деп айтат. Бул бизге берилген эң чоң нээмат, биз кандай күнөө кылбайлы, эгер андан тыйылып, тообо кылып, кечирим тилесек, Аллах Таала аны кечирет. Хадис Кудусиде Аллах Таала: “Оо, пенделерим, силер күнү-түнү ката кетирип, күнөө кыласыңар, Мен болсо анын баарын кечирем. Менден кечирим тилегиле, Мен силерди кечирем” дейт. Касиеттүү Курандагы дагы бир аятта: “Ал Аллах пенеделердин тообосун кабыл кылат, каталарын кечирет, силердин ар бир кылган нерсеңерди  билет” деп айтылса, экинчи бир аятта: “Ким жаман, күнөө иш кылса, же напсисине зулум кылса, андан кийин Аллахтан кечирим тилесе, Аллахты Кечиримдүү Мээримдүү абалда табат” деп айтылат.

Рамазан айы босогобузда турат. Мына ушул учурда тообо кылып, кечирим тилебесек качан тилейбиз. Бүгүн адашкан жолдон кайтып, туура жолго түшпөсөк, качан түшөбүз. Бүгүн өткөн күнүбүздү, кылган ишибизди эсеп-кысап кылбасак, качан эсеп кылабыз!?

Биз күнөө кылабыз, аныбызды унутуп дагы күнөө кылабыз, бирок Аллах Таал эч нерсени унутпайт. Куранда Аллах Таала: “Ал күнү Аллах баарын кайра тирилтип, (дүйнөдө) жасаган иштеринин кабарын берет. Ал иштерди Аллах эсептеп койгон бирок (өздөрү) унутуп коюшкан. Аллах баардык нерсеге – Күбө” деп айтат.

Миллиондогон адамдардын күнөөсү кечирилген учурда сенин күнөөң кечирилбей калса, миллиондогон адамдар орозо тутуп келсе, сен орозоң жок болсо, өкүнүп калбайсыңбы!?

Кел андан көрө тообо кылалы, кечирим тилейли, түнкү намаздарга туруп алакан жайып Аллахка дуба кылалы, кыяматта өкүнүүчүлөрдөн болуп калбайлы…


Ушул темага байланыштуу