Карыган атанын күндөлүгү

Белден күч, көздөн нур кетип, карылык шайын оодурган бир аксакал күндөлүгүнө минтип жазыптыр:

“Кыялдандым… мектепти эртерээк бүтсөм деп… Бүттүм. Кыялдандым… жогорку окуу жайда окуп, бүтсөм деп… Окудум, бүттүм… Кыялдандым… жакшы, сулуу жар күтсөм… Ага да жеттим… Кыялдандым… Уул-кыздуу болсом деп… Кудайым аны да берди… Кененирээк үй, короо-жайга жетсем дедим, ага да жеттим… Келин алып, кыз узатсам дедим, бул тилегим да кабыл болду. Небере жытын жыттап, балдардын жакшылыгын көрсөм дедим, Кудайга шүгүр неберелерим үстүмдөн тебелеп жүрөт… Анан отуруп, Жаратканым Кудай, пайгамбарым Мухаммад, диним Ислам, китебим Куран болсо, жок дегенде ушул Курандан бир аз окуп, жаттап алайын деп ниеттенсем, тилим катып, көзүмдүн курчу кетип, зээним жешилип башка эч нерсе кирбей калыптыр. Көргө киргенче, бешенем саждага тийип калсын деп намазга жыгылсам, белим ийилбейт, буту-колум кыймылдабайт, отуруп-тура албай калыпмын. Орозо кармайын десем, ден-соолугум жарабай калыптыр. Ошондо кимдир-бирөөдөн уккан пайгамбарымдын (ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун) бул хадиси жүрөгүмө сайылды: “Беш нерсе башыңа келүүдөн мурда, беш нерсенин кадырына жет: өлүм келгенге чейин, тирүүлүктүн кадырына жет, картайып калганганча, жаштыгыңдын кадырына жет, башыңа түйшүк түшүп, алагды болгонго чейин, бош убактыңды баалай бил, ооруп калуудан мурда, ден-соолугуңдун кадырын бил, жакырлык башыңа түшкөнчө, байлыктын кадырын бил”.

Чынында, урматтуу мусулман бир тууганым, айрыкча жаштар, адамдын кыялы, үмүтү эч качан үзүлбөйт. Уланып-уланып отуруп, акыры кабырга кирүү менен бүтөт. Ошондуктан, жаштыктын баасын билели, жашмын, өлбөймүн деп ойлобогула. Мүрзөнүн эшигине барсаң, “Карыялар үчүн” деп жазылган эмес, анда жаңы төрөлгөн ымыркай да бар, тамтуң баскан наристе да бар, жеткинчек, өспүрүмдөр да бар, кырчындай жаш жигиттер, кылкылдаган кыз-келиндер да бар, бай да бар, кедей да бар, мүрзө ушундай, анын эшиги баарына ачык. Ошон үчүн жалган үмүт, таттуу кыялды ээрчибей, Акыретке жаштыгыбыздан даярданалы… Бел бекчейип, көз чекчейип, төрүбүздөн көрүбүз жакын болуп калган учурда бешенеңди ташка койгулагандан пайда жок…


Ушул темага байланыштуу