Бир канча суроого Ахмад бин Ханбалдан бир жооп

Ахмад бин Ханбал төрт мазхабдын бири “Ханбали” мазхабынын негиздөөчүсү, мазхаб башчыларынын эң кичүүсү.

Бир күнү ал эл арасында отурса бирөө келип: Оо, Имам, бизде кургакчылык болуп, эл ачарчылыктан кыйналып жатат, эмне кылсак болот? – деп сурап калат. Имам: “Истигфар айтып, Аллахтан кечирим тилегиле”, — деп жооп кайтарат. Дагы бирөө келип: Үйлөнгөнүмө бир канча жыл болду, бирок балалуу болбой жатабыз, эмне кылсак? – дейт. Имам: “Истигфар айтып, Аллахтан кечирим тилегиле”, — дейт. Үчүнчү адам келип: Оо, Имам, биздин бак-шагыбыз дагы, эгин-тегинибиз дагы түшүм бербей калды, эмне кыл дейсиз? – деп сурайт, имам буга да: “Истигфар айтып, Аллахтан кечирим тилегиле”, — деп жооп берет. Төртүнчүсү дарыялар соолуп, арыктарга суу чыкпай калганын айтып арызданат. Имам ага да жанагы эле жообун айтат.

Кийин жанында отурган шакирттеринен бири: Азирет, сиз баардык эле суроого бир жоопту айтып жатасыз, мунун сыры эмнеде? – деп сурайт. Имам: “А силер Куранды окуйсуңар, бирок тереңирээк маани бербейсиңер, Куранда Нух сүрөсүнүн 10-11-12-аяттарын карап көргүлөчү, Аллах Таала анда: “Анан мен аларга мындай дедим: “Раббиңерден кечирим сурагыла! Ал чынында кечиримдүү! Силерге асмандан себелеген жамгыр берет. Дүйнө-мүлк, перзенттер менен кубаттап, бак-бостондорду жана дарыяларды берет” деп айтып жатпайбы!? – деп жооп кайтарат.

Демек, жогорудагынын баары Аллахтын колунда экен жана анын ачкычы Андан кечирим тилеп истигфар айтууда тура. Чынында, биз буга көп маани бербейт экенбиз…


Ушул темага байланыштуу