“Чынында анын пайгамбар экендигине ишенем”

Сахабалардан Мугыйра бин Шууба мындай бир окуяны айтып берет:

«Бир күнү Абу Жахил менен чогуу отурган элек. Аллахтын элчиси (САВ) келип, кээ бир нерселерди айтып, динге үгүттөй баштады. Абу Жахил бетпактанып:

— Эй, Мухаммад! Эгер буларды тигил дүйнөдө диниңди жайганыңа күбө издөө үчүн айтып жаткан болсоң, эч убара болбой эле кой, мен сага күбөлүк келтиремин. Эми мени жайыма кой, — деди.

Аллахтын элчиси (САВ) жаныбыздан кетип калды. Мен Абу Жахилден сурадым:

— Сен чындап эле ага ишенесиңби?

Абу Жахил минтип жооп кайтарды:

— Чындыгында анын пайгамбар экендигине ишенемин. Бирок, Хашим уулдары менен илгертен бери эле атаандашпыз. Алар дайыма өздөрүнүн үстөмдүктөрү менен мактанып келишет. Анан пайгамбар дагы бизден чыкты дешсе, мен буга чыдай албайм».