Аллах Тааланы кубанткыңыз келеби?

Ким Аллах Тааланы кубанткысы келсе, анда Ага тообо кылсын. Аллах Таала пендесинин тообосуна кубанат. Аллахты кубантуу үчүн сенден мал сураган, жан сураган жок, болгону өзүңдүн жасаган күнөөңө өзүн тообо кыл деп суранып жатат. Касиеттүү Куранда: “Аллах силердин тообоңорду кабыл кылууну жакшы көрөт. Ал эми кумар-ышкысын ээрчигендер болсо, кайрадан кайткыс болуп адашууңарды каалайт. Аллах силердин жеңил болууңарды каалайт. Анткени, инсан алсыз жаратылган” деп айтылган (Ниса, 27-28-аяттар).

Инсан алсыз, көзгө көрүнбөгөн микробдун айынан ооруйт. Болор-болбоско чалыгып, чарчайт. Аллах Таала инсандын ушундай алсыздыгынан анын жүгүн жеңилдетип, күнөөсүн кечирүүнү каалайт. Акыретке күнөөңдү көтөрүп барба. Экөөбүз алсызбыз, тозоктун азабына чыдабайбыз, ошондуктан Аллах Таала бизди акыретке күнөөдөн таза баруубузду каалайт.

Аллах Таала эмне үчүн тообо эшигин ачып жатат? Сен экөөбүздүн тообобузду кабыл кылуу үчүн. Эмне үчүн дуба эшигине ачып жатат? Экөөбүздүн дубабызды кабыл кылуу үчүн. Пенде намаз ичинеде үрүкү кылып: Раббим, Сен кемчиликтерден тазасың — десе, Аллах Таала: Лаббайка, мен даярмын – дейт. Пенде саждада: Оо, Раббим – десе, Аллах Таала: Лаббайка, дубаңды кабыл кылууга даярмын, — дейт. А эгер пенде тообо кылуу үчүн: Оо, Раббим, – деп кайрылса, Аллах Таала үч жолу: Лаббайка, лаббайка, лаббайка, — деп, пендесине колун созот.

Аллах Таала: “Мени көп зикир кылып, көп эстегендер, Мага жакын болушат. Шүгүр кылуучуларга каалаганын ашыгы менен берем. Ал эми күнөөкөр пенделеримдин үмүтүн үздүрбөйм, эгер тообо кылса, тообосун кабыл кылып, кечиремин. Эгер тообо кылбаса, мен аларды табып сыяктуу даарылаймын б.а. ар түрдүү балээ-кырсык, оору-сыркоо аркылуу тазалаймын. Алардын сообун он эсе, ал тургай жети жүз эсе кылып берем, а күнөө кылса бир гана күнөө жазам жана тообо кылса аны да кечирем” дейт.

Биз дагы эмнени каалайбыз, Аллахка күнөө кылабыз, Аллах болсо биздин тообобузду күтөт. Тообо кылсак, Аллах Таала сүйүнүп ал үчүн да сооп-сыйлык берсе, биз дагы эмнени каалайбыз..?


Ушул темага байланыштуу