Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) кара терилүү 5 сахабасы

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) 14 сахабасы Африкалык кара терилүү адамдардан болгонун көбүбүз биле бербейбиз. Алардын арасынан пайгамбарыбызга (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) өтө жакыны төмөнкү бешөө болгон.

Билал (ага Аллах ыраазы болсун) – аны Азирети Абу Бакр (ага Аллах ыраазы болсун) кулдуктан азат кылып алган. Билал (ага Аллах ыраазы болсун) алгачкылардан болуп динди кабыл кылганы жана алгачкы азанчы катары кеңири таанымал. Ал Меккеде да, Мадинада да азан чакырган. Дайыма пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) жанында болуп, анын көзү тирүүсүндө да, көзү өткөндөн кийин да бир канча согуштарга катышкан. Бир жолу пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ага бейиште анын чокойлорунун дабышын уккандыгын айтканда, ал батына албай көпкө чейин ыйлаган. Сахабалардын арасында өзгөчө кадыры болгон Билал (ага Аллах ыраазы болсун) Дамаск шаарында каза болуп, сөөгү ошол жерге коюлган.

Нажаши (Негус) – ал пайгамбарыбызды (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) көрбөгөнүнө жана иш жүзүндө сахаба болбогонуна карабастан, пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ал каза болгондо Мадинада ага жаназа окуган. Бутпарастардын катуу кысымынан улам пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) Эфиопияга жөнөткөн мусулмандардын тобун Нажаши жылуу маанай менен тосуп алып, алардын жашоосуна жакшы шарт түзүп берген. Келгин мусулмандар менен баар алышкандан кийин Нажаши мусулман болгон, бирок пайгамбарыбызга (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) жолугуу бактысына жете албай бул дүйнө менен коштошкон.

Усама бин Зайд – Зайд бин Харис менен Умму Аймандын уулу. Умму Айман пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) сүт энеси болгон. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) Усаманы бал кезинен аябай жакшы көрчү. Он беш жаш курагында Усама өз ыктыяры менен “Аңгек” салгылашуусуна катышкан. Башка согуштарда да ал өзүнүн эр жүрөктүүлүгү жана чукугандай жол тапкычтыгы менен айырмаланган. Жыйырма жашында пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) аны Византиялыктарга каршы согушта аскер башчы кылып дайындаган.

Вахши – Исламды кабыл кыла элегинде Ухуд согушунда пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) агасы Хамзаны (ага Аллах ыраазы болсун) шейит кылган. Эфиопиялык кул болгон. Исламды кабыл кылгандан кийин кулдуктан азат кылынган, пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) анын динге кирүүсүн кабыл кылып, бирок аны көргөн сайын агасын эстей бергендиктен, аны көзүнө көп көрүнбөөсүн суранган. Бир канча согуштарга катышып, Азирети Абу Бакрдын Халифалык мезгилинде, өзүн пайгамбар деп жарыя кылып чыккан жалганчы Мусайламанын аскерлери менен болгон согушта өзгөчө эрдик көрсөтүп, Мусайламаны өлтүргөн.

Саад ал-Асвад – бул сахаба Аллахтын элчисине (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ага эч ким кызын аялдыкка бербей жатканын айтып арызданат. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) аны Амр деген сахабанын кызынын колун суроого жиберет. Амр аны кабыл кылбаганы менен, пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) сөзүн кайтаргысы келбеген кызы ага турмушка чыгууга макул болот. Ал үйлөнгөн күнү сахабалар шашылыш согушка аттанат. Саад бети-башын жаап алып алар менен бирге согушка аттанат. Анткени, эгер аны пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) көрүп калса, анын жаңы үйлөнгөндүгүн эске алып артка кайтарып жибермек. Мына ушул согушта Саад баатырларча шейит болуп, анын сөөгүн көтөргөн пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) көз жашы агып ыйлайт да, бир аздан кийин жүзүнө жылмаюу аралайт. Буга таң калган сахабалар анын себебин сураганда, пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Жанымдай көргөн сахабамдан айрылганым үчүн ыйладым, качан Алла мага анын бейиштеги даражасын көрсөткөндө, жылмая баштадым” деп жооп берген.


Ушул темага байланыштуу