Эркектин жүрөгүндө канча аял жашоо керек?

Ушинтип айтсаң, кээ бирөө дароо башкача түшүнөт. Негизи Исламда аялдын баркы жогору. Аялды ыраазы кылбаган адам бейишке да кире албайт. Эркектин жүрөгүндө биринчи кезекте аны төрөп, багып, тарбиялап чоңойткон “энеси” болуу керек.  Эне баланы тогуз ай боюнда көтөрөт, эки жыл кучагына кысып эмизет, баласы чоңойгондон кийин өмүр бою анын азабын тартып жүрүп өтүп кетет. Кээ бир эркектер, аял жууп, үтүктөгөн кийимди кийип алып, аял жасаган тамактан ырахаттана жеп отуруп: “Бул аялдардын акылы кыска” деп сынтагат. Бул сөздү айтуудан мурда, сени ким төрөгөн, ким өстүргөн, сенин атыңды өчүрбөй тукумуңду улаган балдарды ким төрөгөн, ушундайларга ой жүгүрт. Динде аялдын кемчилиги бар, мунун мааниси аял этек кири келгенде, төрөп нифас каны келгенде парз болгон намаз, орозо ибадаттарын аткара албай калат. Ибадат кем болуп калат, бирок буга Алла Таала Өзү уруксат берген. Кийин калып калган намазын да каза кылып окубайт. Мындай абалдарда аялдын организми алсыз болот, демек бул учрда сен дагы аялдарга аяр мамиле кылып, оор ишине жардам бер.

Экинчи кезекте эркектин жүрөгүндө “эже-карындаштары” орун алуусу керек. Ким өмүрү узун, ырыскысы мол болуусун кааласа бир туугандары менен карым-катнашта болсун деп айтылат. Кимде-ким үч кызды тарбиялап өстүрсө, бейишке кирет, кимде кызы жок болсо, ал эже-карындашын багып, турмуш тиричилигине жардам берсе, ошондой эле соопко ээ болот. Кээ бирөө ата-энеси өткөндөн кийин эже-карындашын да унутат, жат адамга жасагандай мамиле жасайт. Бул туура эмес, ата-энеден айрылган кыз кимге таянат, албетте ага-инисине таянат. Демек, эже-карындаштарың сенин көңүл бурууңа муктаж.

Үчүнчү кезекте, эркектин жүрөгүндө “кыздары” орун алуусу керек. Кыздарыбызды жакшы тарбияласак, алар биздин бейишибиз.

Төртүнчү кезекте жүрөгүбүздө “аялыбыз” болуусу керек. Силердин эң жакшыңар, аялдарына жакшы мамиле кылганыңар деп айтылат. Аялга жакшы мамиле кылган адам, андан жакшы мамиле көрөт. Биз алардын дини, ыйманы, жүрүм-туруму үчүн жооп беребиз.

Эркек жогорудагы төрт түрдүү аял заты үчүн кыяматта жооп берет. Эркектер тообо кылуусу керек, кызынын жарым жылаңач көчөдө жүргөнү үчүн, эже-карындаштарынын, аялынын намазы, орозосу жок жүргөнү үчүн. Эркектин моюнунда булардын чоң акысы бар. Муну эч качан унутпашыбыз зарыл…


Ушул темага байланыштуу