Куран аялдардын бут кийими тууралуу эмне дейт?

Куранда айтылгандарды баары бизге үлгү, сабак, эскертүү үчүн айтылат. Ушундай биз көңүлгө түйө турган аяттардын бири Нур сүрөсүнүн отуз биринчи аяты. Анда Алла Таала аялдар бөтөн эркектерди кароого болбостугун, алар үстү-башын жамынып кийинип жүрүүсү керектигин айтып келип акырында “…жашыруун зыйнаттарын көрсөтүү үчүн буттарын жерге урбасын” деп айтат. Ошол замандарда аялдар буттарына коңгуроо, шылдырактарды байлап алуу адат болгон. Анан эркектерге өзүнүн келе жатканын билдирүү үчүн буттарын жерге катуу-катуу уруп басышкан. Алла Таала аялдарды ушунан тыйган.

Бүгүнкү күндө да аялдар башкалардын көңүлүн өзүнө бурдура турган шиш така бут кийимдерди кийишет. Кабинетте отурган адам сыртта аял басып баратабы, же эркек басып баратабы баскан кадамынан таасын байкайт. Кээ бир аялдар эркектердин көңүлүн өзүнө буруу үчүн атайын ошондой бут кийимдер менен басууга машыгат. Алла Таала буга тыюу салган. Аял кишинин бутунан дабышы чыкпай, көчөдө басканда ага эч кимдин көңүлү бурулбай тургандай болуусу кажет. А эгер атайын башкалардын көңүлун бурдуруу максатында мындай кылышкан болсо, чоң күнөөгө батышат. Анткени алар Жараткан Аллахтын буйругуна каршы иш кылууда.


Ушул темага байланыштуу