Аллах Таала пайгамбарына “Ыйлаба…” деп салам айтты

Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм.

Кыямат күнү өзүнүн аты айтып тургандай, өтө оор күн. Бул күн ар бир тирүү жан өзүн гана ойлоп башка менен иши болбой кала турган күн. Аллах Тааланын эң сүйүктүү макулуктары, кыпындай да күнөөсү жок аруу периштелер,  Жебирейил (алайхи салам) баш болуп: “Аллахым, менин жанымды аман койсоң болду, башка менен ишим жок” деп калат. Пайгамбарлардын атасы Ибрахим пайгамбар: “О, Аллахым, уулум Исмайил эмне болсо ошо болсун, аны менен ишим жок, өз жаным аман болсо болду” дейт. Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн Муса пайгамбар: “Аллахым, мен бир тууганым Харунга амандык тилебеймин, өз жаным аман болсо болду” дейт. Аллах Өзүнүн рухунан үйлөп жараткан Иса пайгамбар: “Аллахым, мен энем Мариямга амандык тилебеймин, өз жаным аман болсо болду” дейт.

“Ал күнү киши өзүнүн ага-инисинен качып калат, Энеси менен атасынан дагы. Аялы менен балдарынан дагы. (Анткени) ал күнү ар бир адамга аны (башкаларга) көңүл бурдурбай коё турган абал болот…” (Абаса, 34-37-аяттар).

Мына ошол күнү, буга чейин бейиш-тозокту көзү менен көргөн пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) гана өз жанын ойлобой: “Үммөтүм, үммөтүм аман болсо экен” деп Аллахка жалынат.

Бир жолу пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоо дубасы болсун) ыйлап, жашы сакалынан ылдый куюлуп отурганда ага Жебирейил периште келип: “Сага эмне болду, эмнеге ыйлап жатасың?” деп сурайт. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Үммөтүмдүн кыяматтагы абалын ойлоп ыйлап жатам” дейт. Ошондо Жебирейил периште: “Ыйлаба, Аллах Таала сага салам айтты, сенин үммөтүңдү ыраазы кылам деди” дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ошондо да көңүлү тынчыбай: “Менин үммөтүмдөн бир адам тозокко түшүп калса, мен ошого да ыраазы болбойм” деди.

Биз үчүн пайгамбарыбыз (ага Аллахтын  тынчтыгы жана мактоосу болсун) ушинтип ыйлаган, бизден ким пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) үчүн ыйлап жатат? Ким анын аткарылбай калган сүннөттөрү үчүн бушайман болуп жатат? Ким анын дини үчүн мээнет кылып жатат? Баарыбыз ойлонолу, ал үчүн биз эмне кылып жатабыз…?


Ушул темага байланыштуу