Бейиште Муса пайгамбар менен ким бирге болот?

Муса пайгамбар (ага Аллахтын саламы болсун) Аллахка кайрылып: «Аллахым, бейиште мени менен бирге болуучу адамды көрсөтчү» — деп, суранат. Алла Таала: «Азыр сенин жаныңдан ким өтсө, ошол адам сени менен бейиште бирге болот» — деп жооп берет. Ошол убакта анын жанынан кийими жупуну, касапчы жигит өтүп калат. Муса пайгамбар таңданып, анын артынан ээрчип жөнөйт. Жигит бир алачыкка келет да, кирип кетет. Муса пайгамбар анын артынан келип караса, жигит алачыктагы картайган кемпирге тамак берип, анын буту-колун ушалап, анан төшөк салып жаткырат. Кемпир анын кулагына шыбырап дуба кылат. Жигит кайра чыккандан кийин Муса пайгамбар андан: «Бул кемпир ким?» —  деп сурайт. Жигит: «Бул менин энем, мен күн сайын жумуштан келгенде, ага тамак берип, ал-абалын сурап турам» — дейт. «Ал сага эмне деп бата берди?» — деп сурайт Муса пайгамбар. «Аллахым, менин баламды Имрандын баласы Муса пайгамбар менен бейиште бирге кыла көр, деп дуба кылды» — дейт. Муса пайгамбар: «Анда энеңдин дубасы кабыл болуптур, мен Имрандын уулу Мусамын, Аллах Таала экөөбүздүн бирге болуубуз тууралуу мага айткан» — деп, жигитке сүйүнчүлөйт.


Ушул темага байланыштуу