Азирети Умар кимдин дубасын күткөн эле?

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) бир хадисте: «Энесин урматтап сыйлаган адам, ажы кылгандай, умрага баргандай жана казатка чыккандай эле соопко ээ болот» — деп айткан.

Абу Исхак ал-Бухарий аттуу аалымга бир окуучусу келип: «Устаз, кече күнү түшүмдө сиздин сакалыңыздан каухар, берметтердин куюлуп жатканын көрдүм» — дейт. Абу Исхак күлүп: «Кечөө сакалымды энемдин таманына сүртүп жаткан болчумун» — деп жооп берет.

Бир жолу пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) Азирети Умарга (ага Аллах ыраазы болсун) карап: «Эгер, Йемендеги Увайс бин Аамир деген киши силерге келип калса, андан өзүңө дуба кылуусун сурангын» — деп айтат. Увайс бин Амир Йеменде жашаган сахабалардан кийинки доордогу адам болгон. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) аны көргөн эмес. Ушул жерден эмне үчүн кадырлуу сахабаны сахаба эмес адамдан дуба сура деди деген суроо туулат? Буга Увайстын ата-энесин абдан урматтагандыгы себеп болгон.

Кийин, Умар (ага Аллах ыраазы болсун) ар дайым Йеменден келген адамдардан «Увайс аттуу адам келдиби?» — деп сурап жүрөт. Бир жолу адаттагыдай эле соода кылуу үчүн келген Йемендиктерден сураса, алар ага Увайсты көрсөтүшөт. Ага келип: «Сен Увайс бин Аамирсиңби?» — деп сурайт. Тиги: «Ооба» — деп жооп берет. «Сен ала оорусу менен ооруп айыккан белең?» — деп сурайт, кайра. Тиги: «Ооба, мен ала оорусу менен ооруп айыкканмын, бирок бир теңгедей гана жерим ак боюнча калган» — деп, ошол жерин көрсөтөт. Азирети Умар (ага Аллах ыраазы болсун) андан: «Мен үчүн дуба кылчы» — деп, суранат. Увайс: «Оо, момундардын падышасы, сен пайгамбарыбыздын эң сүйүктүү жолдошу болсоң, мен сага кантип дуба кылмак элем» — деп, баш тартат. Азирети Умар (ага Аллах ыраазы болсун): «Мен пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): «Эгер Увайс келсе, андан дуба кылуусун сурангыла» дегенин укканмын деп, дуба кылуусун дагы суранат. Пайгамбардын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) оозунан өзүнүн аты чыкканын уккан Увайс кубанганынан ыйлап, жанындагыларга дуба кылат.

Бул окуядан ата-энесин урматтаган адамдын даражасы кандай болорун даана баамдасак болот. Демек, ата-энебиз тирүүсүндө барктап, баалап, сыйлап калалы, болбосо…


Ушул темага байланыштуу