“Аныкындай жүз жана кебете жалгыз пайгамбарларда гана болушу мүмкүн эле”

Абдулла бин Салама Мадинада белгилүү жөөт аалымы эле. Исламга киришин анын өзүнөн угалы:

«Аллахтын элчиси (САВ) Мадинага көчүп келгенде, элге кошулуп мен дагы аны көрүүгө бардым. Айланасында көптөгөн адамдар бар эле. Биз Анын жанына жакындап барганда, мындай деп жаткан экен: «Алдыңарга келгендерге салам бергиле жана тамак жедиргиле». Анын сөздөрүндөгү кереметке жана маңдайындагы нурга таң калып турган элем. Дароо күбөлүк келтирип мусулман болдум. Анткени, аныкындай жүз жана кебете жалгыз пайгамбарларда гана болушу мүмкүн эле».