Биз барктабаган 5 күн

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) кыска, бирок нускалуу бир хадисинде Азирети Умардын уулу Абдуллага (ал экөөнө Аллах ыраазы болсун) кайрылып мындай дейт: “Оо, Абдулла, бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай бол, өзүңдү мүрзөдөгүлөрдүн биримин деп эсепте”.

Оо, Аллахтын элчиси, сага Аллахтын тынчтык, мактоосу болсун, мына ушул хадисиңди бүгүнкү күнү өлүмдү унутуп, түбөлүк жашоочудай болгон үммөтүңө дагы бир кайталачы. Бүгүн биз өлүмдү унутуп, өтүп жаткан өмүрүбүздү баалабай калдык.

Жашообуз беш күндөн турат, биринчиси: жоготулган күн, бул, буга чейин биз баалап-барктабай өткөрүп жиберген күндөр. Эми башыбызды ташка урсак да бул күндөр кайра келбейт. Экинчиси: күбө болуп турган күн, бул, учурда биз жашап турган күнүбүз. Биздин ар бир амалыбызга, иш-аракетибизге күбө болуп турат. Мына бул күндү туура пайдаланбасак, эртең ал да жоголгон күндөрдүн катарына кирип калат. Үчүнчүсү: түшө турган күн, бул бизге эртең келе турган күн, бул күнү ким эмне амал кылат, кайда болот, тирүү болобу же жокпу, аны Аллахтан башка эч ким билбей турган күн. Төртүнчүсү: убадаланган күн: бул ар бирибиз Аллахтын алдына эсеп-кысап берүү үчүн чогула турган күн. Бешинчиси: созулган күн, бул узактыгы элүү миң жылга тете болгон Кыямат күнү. Мына ушул күнү ким түбөлүк бейишке барат, ким түбөлүк тозокто калат, чечиле турган күн.

Мына ушул күндөрдүн бири аркылуу экинчисине даярданалы, бул күндөрдүн бир менен экинчисине азык топтойлу. Бешинчи күнүбүздүн аягы түбөлүк бейиш менен башталуусун Аллахтан тилейли…


Ушул темага байланыштуу