Кыяматта пенденин бутун тушаган 4 суроо

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) куттуу хадисинде минтип айтат: “Кыямат күнү пенде төрт нерсе тууралуу суралмайынча бир кадам да алга жыла албайт, алар: өмүрүңдү кандай өткөрдүң, жаштыгыңды эмнеге жумшадың, мал-мүлктү кандай жол менен таап, эмнеге иштеттиң, уккан, үйрөнгөн илимиңе кандай амал кылдың деген суроолор”.

Мына ушул төрт суроонун ичинде биздин бүтүндөй жашообуз жатат. Аллах ар кимге ар кандай өлчөмдө өмүр берет. Өмүр мейли кыска, мейли узун болсун, кыяматта аны кантип өткөргөнүбүзгө жооп беребиз. Азыр эми артыңызга бир кылчайып караңыз, канча өмүр сүрдүңүз, ошол өткөргөн өмүр үчүн Аллах Таалага бере турган жообуңуз даярбы? Эгер жообуңуз даяр болсо, өмүрүңүз текке кетпептир, мындан кийинки өмүрүңүздү да ушундай өткөргөнгө аракет кылыңыз. А эгер жооп таба албай буйдалып калсаңыз, анда мындан кийинки өмүрүңүздүн ар бир мүнөтүнө жооп камдай жүрүңүз.

Ал эми жаштыкка келсек, аны басып өткөндөрдүн баары арманда, ошон үчүн ким бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибере элек болсо, аны туура пайдалансын. Ошондой эле кыяматта мал-мүлктү кантип тапканыңа да, аны кантип сарптап иштеткениңе да жооп бересиң. Бул суроого оңой жооп берүү үчүн ар бир тыйыныңа маани бер, аны кандай жол менен таптың, эми кандай жол менен иштетесиң…? Акыркы жооп бере турганың үйрөнгөн илимиң жөнүндө. Үйрөн, оку, бил, буларды иш жүзүндө аткарып, амал кыл жана башкаларга да үйрөт. Илимдин максаты ушул.

Кыяматта, күн аркан бою төбөңө тийип, аккан терге чөмүлүп, бейишке да, тозокко да жыла албай бутуң тушалып туруп калуудан корксоң, бул төрт суроого азыртан даярдан…


Ушул темага байланыштуу