Пайгамбарыбыздан (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) Аббастын уулу Абдуллага 5 осуят

Аббастын уулу Абдулла (ага Аллах ыраазы болсун) минтип айтат: Бирде, Аллахтын элчиси (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) улоосуна мени учкаштырып бара жаткан. Анан артына бир аз кылчайып, мага мындай деди: “Балам, сага өтө зарыл осуятымды айтайын; жүрөгүңдө дайыма Аллахты сакта, ошондо Аллах сени сактайт. Аллахты сактасаң, барган жериңде Анын жардамына жолугасың. Эгер бир нерсеге муктаж болсоң, Аллахтан сура. Эгер жардам керек болсо, Аллахка кайрыл. Билип ал, эгер үммөттүн баары сага пайдасын тийгизүү үчүн чогулса, алар Аллах сенин бешенеңе жазганчалык гана пайдасын тийгизе алат. А эгер алардын баары сага зыянын тийгизүү үчүн чогулса, Аллах сенин бешенеңе жазгандан артык зыянын тийгизе албайт. Калем жазып бүтүп, барактар кургап калган”.

Бул беш осуятты сен да жүрөгүңө түйүп ал. Биринчи: Аллахты тилиң менен да жүрөгүн менен да эстеп, ар дайым көңүлүңдө сакта. Башыңа балээ түшсө да, жыргалга бөлөнсөң да Аллахты жүрөгүңө сакта. Ошондо кайсы жерде болбо Аллах Таала сени сактайт. Экинчи: эгер кайсы бир нерсени суроого муктаж болсоң, биринчи Аллахтан сура. Аллах турганда башкадан сураба. Үчүнчү: эгер жардамга муктаж болсоң, биринчи кезекте Аллахка кайрыл, дароо тааныш же акча издеп жөнөбө. Алгач Аллахка кайрылып, жардам сурап, анан анын себебин изде. Төртүнчү: ааламдагы адамзаттын баары биригип сага Аллах тагдырыңа жазгандан артык пайдасын тийгизе албасын бил жана адамдардан үмүт кылба. Бешинчи: ааламдагы адамзаттын баары биригип сага Аллах тагдырыңа жазгандан артык зыянын тийгизе албастыгын бил жана адамдардан коркпо.

Мына ушул беш осуятты иш жүзүндө аткара алсаң, жашооң бейпил, көңүлүң тынч болот.

Абдишүкүр ажы Нарматов.


Ушул темага байланыштуу