Бейишке татыктуу адамды көргүңөр келеби?

Он жашынан тарта пайгамбардын жанында жүргөн Маликтин уулу Анас (ага Аллах ыраазы болсун) минтип айтат: Бир жолу биз пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактосу болсун) менен чогуу мечитте отурганбыз. Кокустан пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Эгерде силер бейишке кире турган адамдын жүзүн көргүңөр келсе, анда азыр эшиктен кирген адамга жакшылап карап алгыла” деп калды. Ошол учурда баарыбыз эшикке үңүлдүк. Андан сакалынан жаңы эле алган даараттын суусу тамчылаган, сол колуна бут кийимин кармап алган мадиналык мусулмандардын бири кирип келди. Эртеси күнү мечитте пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) менен чогуу отурганыбызда ал кечээки сөзүн дагы кайталады. Биз эшикке үңүлө карадык. Эшиктен кечээки эле киши кирип келди. Анын абалы да дал эле кечээкидей болчу. Бул окуя үчүнчү күнү да кайталанды. Окуя үчүнчү күнү кайталанганда сахабалардын арасындагы Амрдын уулу Абдулла деген жигит жанагы мадиналык кишинин үйүнө барып, аны менен чогуу үч күн жашап турууну суранат. Анын максаты тиги кишинин аны бейишке киргизе турган кандай амалы бар экенин билүү болчу. Абдулла тигинин үйүндө үч күн конот. Бирок тиги элден ашыкча эч кандай амал деле жасабайт. Акырында Абдулла ага келген себебин ачык айтып: пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) сени үч күн катары менен бейишке кире турган адам деп айтты. Бейишке татыктуу болгондой кайсы амалды көп аткарасың? — деп сурайт. Тиги эч кандай ашыкча амал кылбагандыгын айтып, сөз аягында: “Мен кечинде жаздыкка башымды коёрдон мурда эч кимге таарыныч, кек, көралбастык сактабаймын деп жүрөгүмдү тазалап жатам” дейт. Анын ушул сөзүн укканда Абдулла: “Болду, сени бейишке татыктуу кылган амал – мына ушул” деп кубанып үйүнө кетет. Жүрөктүн мына ушундай даражада таза болуусу анын бейишке кирүүсүнө себеп болот.

Ошондуктан, ар бирибиз күн сайын жүрөгүбүздү тазалап жүрүүбүз кажет.


Ушул темага байланыштуу