Мүрзөгө күмбөз жана эстелик тургузуунун пайдасы жок

Чубак ажы сабак өтүп жатып айткан бир сөзү эсиме түштү, Франциялык изилдөөчүлөрдүн бири Кыргызстанга келгенде, андан кандай өзгөчөлүктү байкадың деп сурашса, бул өлкөдө менин көзүмө көп чалдыкканы мазарлар болду деп айтыптыр.

Чындап эле айланаңа көз чаптырсаң бизде ар кайсы жерге эстеликтерди тургузуп, мүрзөлөрдүн үстүнө күмбөз куруп, эстеликтерди коё бергенбиз.

Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энең болобу, туугандарын болобу тирүүсүндө жакшылык кылбасаң, өлгөндөн кийин анын үстүнө койгон күмбөзүңдөн да, эстелигиңден да пайда жок. Өткөндөргө арнап бир аят окуп, дуба кыла албайсың, атаңа Куран окутсаң да молдого жүгүрөсүң, анан эле эстеликке келгенде алдыңа ат салдырбайсың. Бул туура эмес, мектеп салыш үчүн, жол оңдош үчүн, кичинекей бир дарыяга көпүрө салуу үчүн демөөрчү издеп басып жүрөбүз. Эгер чындап ата-энеңе күйсөң, ошолордун акырети үчүн сооп иш жасайм десең, жол оңдо, көпүрө кур, мечит сал, мектептерди оңдо, толуп жаткан элге да пайдалуу, өткөндөргө да сооптуу иштер бар. А тиги мүрзөдөгү эстеликтин кимге кереги бар!? Тирүүгө да, өлүккө да зыяны тиет, бирок пайдасы жок. Куру намыс, сокур тууроо дегенди токтотуп, пайдалуу ишти кылуу керек!


Ушул темага байланыштуу