Желдеткичи бар кол чатыр пайда болот

Саудиялык инженер Мухаммад Хамид Сайиг ажы жана умра амалдарын аткаруучулар үчүн ыңгайлуу кол чатырды ойлоп таап, аны өз менчигине бекемдеди.

Кол чатырдын башка кол чатырлардан айырмасы анlf жөнөкөй жана күн нурун пайдаланчу батерейкалар менен иштөөчү желдеткичи болгондугунда.

Мындан сырткары кол чатырда адамды сергитүү үчүн чачылчу муздак суу куюлган идиши да бар.

Инженердин айтымында, алгач ал кол чатырга шамалдаткыч орнотууну максат кылган, бирок өлкөнүн 40 градустан жогору болгон ысыгына шамалдаткыч пайда бере албасын эске алып, кол чатырды желдеткичи (кондиционер) менен жасаган.


Ушул темага байланыштуу