Кайсы бир жаман ишти Аллах үчүн таштасаң, анын ордуна жакшысын берет

Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын.

Ааламдардын Жаратуучусу Аллах Таалага чексиз мактоолор, Анын акыркы пайгамбары Мухаммадга салам жана дубалар болсун.

Пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) бир хадисинде: «Кайсы бир ишти Аллах Таала үчүн таштасаң, Ал анын ордуна жакшысын берет» – деп айтылган. Хадис аалымдарынын көпчүлүгү бул хадистин пайгамбарыбыз тарабынан айтылганы белгисиз экендигин айтышкан. Ошондуктан, бул хадис эл ичине кеңири таралганына карабастан алсыз деп эсептелинет. Бирок, дал ушундай эле маанини камтыган ишенимдүү хадис да айтылган. Бул хадисти Абу Катада (ага Аллах ыраазы болсун) мындайча баяндайт: «Абу Дахмаа экөөбүз өрөөндө жашаган бир адамга жолугуп, андан пайгамбарыбыздан хадис уккан-укпаганын сурасак, ал минтип айтты: «Пайгамбарыбыз мага кайрылып: «Эгерде сен бир ишти Аллах үчүн таштасаң, Аллах тиги ишиңе караганда жакшыраак ишти сага насип кылып коёт» — деп айткан». Бул хадисти Имам Ахмад «Муснад» китебинде жазып калтырган.

Урматтуу мусулман бир тууганым!

Жогорудагы хадис өз ичине үч маанилүү ишти камтып турат. Биринчиси, «Эгерде сен бир ишти таштасаң…» деген сөзү. Бул сөздөн, биз Аллах үчүн кандай эле ишти таштасак, анын ордуна андан жакшысын берерин түшүнөбүз. Экинчиси, «Аллах үчүн» деген сөз. Демек, күнөөнү милициядан, же мыйзамдан коркуп, ата-энеден же элден уялып таштасаң, күнөөдөн сактанган болосуң, бирок анын сообу жок. Чыныгы сактануу – Аллах Таала үчүн сактануу. Аллахтан коркуп, Аллахтан уялып, Аллахтан сооп үмүт кылып кайсы бир ишти таштасаң, мына ошондо гана Аллах андан жакшы ишти сага насип кылып коёт. Үчүнчүсү, «Анын ордуна жакшысын берет» деген сөзү. Аллах үчүн бир иштен баш тарткан болсоң, Аллах ошол иш сыяктуу, бирок ага караганда сага пайдалуусун берүүсү мүмкүн. Мисалы, соода кылууда таразадан алдап ашыкча акча тапсаң болот, бирок Аллах үчүн таразаңды тууралап сооданы так кылдың. Мына ушул үчүн Аллах сенин дал ошол соодаңа береке берип, башкаларга караганда соодаң бат жүрүшү мүмкүн. Же болбосо, Аллах Таала сага башка эле жакшылыкты бериши мүмкүн. Мисалы, сен туура соода кылганың үчүн, жүрөгүңө бейпилдик, жашооңо тынчтык, үй-бүлөңө ынтымак ж.б.у.с. Ошол эле учурда бул үчүн акыретте соопко да ээ болосуң. Кандай болгон жерде да, Аллах Таала сен таштаган иштен жакшыраагын берүүнү убада кылган.

Катада ас-Садуси минтип айтат: «Кайсы бир адам арам ишти аткарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок Аллахтан коркуп аны аткарбаса, анын сыйлыгын акыретке чейин эле бул дүйнөдө көрө алат». Бул туурасында Абу Хурайра (ага Аллах ыраазы болсун) пайгамбарыбыздан айткан хадис кудусиде, Аллах Таала минтип айтат: «Эгерде Менин пендем күнөө ишти аткарууну ниет кылса, аны аткармайынча ага күнөө жазылбайт. Эгер ал күнөөнү жасаса, бир күнөө кылды деп жазылат. А, эгер ниет кылган күнөө ишин Мен үчүн аткарбай калса, анда ага бир сооп иш аткарды деп жазылат. Эгерде ал кайсы бир жакшы ишти аткарууну ниет кылса, бирок аны аткарбаса ага бир сооп кылды деп жазылат. А, эгер ал ишти аткарса, анда ага ондон жети жүзгө чейин сооп иш кылды деп жазылат». (Бухари, 7501).

Урматтуу мусулман бир тууганым!

Аллах Таала үчүн таштаган иши үчүн андан жакшысын кайтарып алган учурлар ар бирибиздин башыбыздан өтөт. Бирок, биз аны байкабай калабыз. Азыр Куранда айтылган кээ бир пайгамбарлардын башынан өткөн ушундай окуяларга токтолобуз. Мына ушул окуяларды уккандан кийин, ар бирибиз өзүбүздү байкап көрөлү. Мүмкүн, Аллах Таала бизге да ушундай жакшылыктарды берип жаткандыр. Куранда Сулайман пайгамбар тууралуу айтылган. Сулайман пайгамбар жихадга чыгууну абдан жакшы көргөн. Ошон үчүн ал көптөгөн жылкыларды баккан. Жылкылары жөнөкөй эле аттар эмес, келишкен тулпарлар болгон. Бир ирет Сулайман пайгамбар ошол тулпарларына кызыга карап олтуруп күн батып кеткенин байкабай калат. Тагыраак айтканда күн батуудан мурда окулчу намазын өткөрүп жиберет. Ошондо катуу кайгыргандыктан жана Аллахка болгон сүйүүсүнүн күчтүүлүгүнөн тулпарларын кылычы менен башын алып курмандык кылып жиберет. Буга анын шариятында уруксат берилген эле. Кийин Аллах Таала анын тулпарларынын ордуна, шамалды баш ийдирип берди. Чынында тулпарлар абдан күлүк болгон. Бирок, алар канчалык күлүк болбосун баары бир шамалдын ылдамдыгына тең келе албайт эле. Демек, Аллах Таала Сулайман пайгамбарга аткарган ишинен жакшыраагын тартуу кылды.

Экинчи мисал, пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы, саламаттыгы жана мактоосу болсун) жана сахабалардын Меккеден Мадинага көчүүсү. Алар Меккеден кеткенде туулуп-өскөн жерин, там-ташын, оокат-дүнүйөсүн Аллах үчүн таштап кетишти. Аллах Таала аларга андан бир канча эсе жогору турган жакшылыктарды Мадинага даярдап койду. Бул дүйнөдө гана эмес, акыретте да алардын даражасын көтөрдү. Жалпы мусулмандардын ичинен «Мухажирлер» деген ат менен кыяматка чейин сактап койду. Бейишке биринчи кирүүчүлөрдөн кылды.

Ошондой мухажирлердин бири Сухайб ар-Руми Меккеден чыгып бара жатканда каапырлар алдынан тосуп чыгышат. Ошондо Сухайб колундагы саадак кабын көрсөтүп: «Эгер мага каршы чыгууну каалсаңар, менин саадагымда кырк жебе бар, ал силердин баарыңарга жетет. Эгер каршы чыгууну каалабасаңар, анда Меккеде менин эки курма багым калды, ошону бөлүштүрүп алгыла да, менин жолумду бошоткула!» – дейт. Каапырлар анын бакчасын алууга макул болуп, жолуна коё беришет. Кийин Аллах Таала ал тууралуу: «Адамдардын арасында Аллах ыраазылыгы үчүн жанын сатып алган адамдар бар» деп мактаган аятты түшүргөн. Ошондо пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) Сухайбга кайрылып: «Бах, оо, Яхянын атасы, кандай гана кирешелүү соода кылгансың» – деп, жогорудагы аятты окуп берген.

Дагы бир мисал, Жусуп пайгамбар жөнүндө. Жусуп пайгамбар Аллах үчүн сулуу аялдан баш тартып, зынданга түштү, канча азап-тозокту башынан өткөрдү. Ошол себептүү Аллах Таала аны ошол замандагы жер бетиндеги эң чоң казынага башчы кылды. Ошол заманда эң маанилүү болгон түш жооруу илимин үйрөттү. Кийин ошол сулуу аялга баш коштурду.

Урматтуу мусулман бир тууганым!

Турмушта ар кандай учурлар болот. Кээде кайсы бир күнөө ишти аткаруу сага пайдалуудай сезилет. Миң долларыңды бирөөгө берип, бир миң бир жүз кылып алуу сага пайдалуудай сезилет. Бузулган машинаңды жууп, тазалап айыбын жашырып сатып жиберүү сага пайдалуудай сезилет. Дагы көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Бирок, мунун баарынын артында жамандык жашынып жатат. Эгер ушундай учурда Аллахты эстеп, Андан коркуп, Анын ыраазылыгы үчүн ушул ишиңден баш тартсаң, мен Аллахка ант ичип айтам, анын ордуна сөзсүз сага жакшыраак жол ачылат. Бул Аллахтын убадасы. Ошондуктан, ар бир ишти жасоодо Аллахтан корколу, Аллахты эстейли. Эртедир-кечтир Анын алдына баруучу күндү унутпайлы. Аллах Таала баарыбызга Өзүнөн корккон жүрөк, Өзүн зикир кылган тил насип кылсын. Ар бирибизге жакшылык иштерди, адал тамакты буйрусун.

Ассалааму алайкум ва рахматуллоохи ва баракатух.

Абдишүкүр ажы Нарматов.


Ушул темага байланыштуу