Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактооcу болсун) бизге 7 жолу эмне деп дуба кылды?

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ар дайым үммөтүн ойлоп, кайгыга батып, кээде ыйлап да алчу. Бир ирет пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) көңүлү ачык, жайдары отурганын көргөн Айша энебиз (ага Аллах ыраазы болсун) мүмкүнчүлүктөн пайдаланып: О, Аллахтын элчиси, мага дуба кылыңызчы, — деп сурайт. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ага: “Аллахым, Айшанын кетирген кемчилик күнөөлөрүн кечир, келечекте да күнөөдөн сакта” деп дуба кылат. Буга абдан сүйүнгөн Айша энебиз (ага Аллах ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын ийнине башын жөлөп, ыраазылыгын билдирет. “Сен ушуга сүйүнүп жатасыңбы? — дейт пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун), — мен ар бир намаздан соң үммөтүм үчүн ушинтип дуба кыламын”.

Бир жолу пайгамбарыбызды (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) кайгырып, ыйлап жатканын көргөн Жебирейил периште мунун себебин сурайт. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) үммөттүнүн келечегине тынчсызданып ыйлап жатканын айтат. Ошондо Аллах Таала Жебирейил периште аркылуу: “Мухаммадды үммөтү үчүн ыраазы кыламын” деп айттырат. Сүйүнүчтүү кабарды уккан пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу) болсун: “Үммөтүмдөн бирөөсү тозокко кирип калса, мен ыраазы болбойм” дейт.

Өмүрүнүн акыркы мезгилдеринде пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Ким мени көрүп анан динди кабыл алып жашаса, ал бактылуу болсун” деп дуба кылат. Андан соң сөзүн улай: “Ким мени көрбөй, бирок динди кабыл кылып жашаса, ал да бактылуу болсун” деп дуба кылып, бул дубасын жет жолу кайталайт.

Өзүнүн замандаштарына, ысык-суукта бирге болгон сахабаларына бир жолу дуба кылып, ал эми аны көрбөгөн, аны менен азап-тозокту чогуу тартпаган бизге, үммөтүнө жети жолу дуба кылды. Демек биз кадырлуу үммөт экенбиз, муну билип, шүгүр кылып, ушул дубага татыктуу болууга аракет кылуубуз зарыл…


Ушул темага байланыштуу