Билим менен байлыктын 8 айырмасы

  1. Билим – пайгамбарлардан калган мурас, байлык – падышалардан, байлардан калган мурас.
  2. Билим — ээсин коргойт, байлыкты тескерисинче ээси коргойт.
  3. Билим — чачкан сайын көбөйөт, байлыкты чачсаң, түгөнөт.
  4. Билим ээси менен кабырга бирге кирет, ал эми байлык, ээси өлгөндө башкаларга калат.
  5. Билимдүүгө бардык адамдар муктаж болушат, байга кедейлер гана муктаж болот.
  6. Билимдүүнүн кадыр-баркы билиминде болгондуктан, ар дайым толуп-ташып турат, байдын кадыр-баркы байлыгында болгондуктан, эгер байлыгынан ажыраса, кадыр-баркы кошо кетет.
  7. Билим топтогон адам – билимге чакырат, байлык топтогон адам – байлыкка чакырат.
  8. Билимдүү адамдын жашоосу тынч болот, бай адамдын жашоосу коркунучта өтөт.

Ушул темага байланыштуу