Пайгамбардын колдоосуна татыктуулардын бири…

Ассалааму алайкум ва рахматуллоохи ва баракатух.

Аллах Таалага мактоо, пайгамбарыбыз Мухаммадга (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) салам-салаваттар айтылсын.

Абу Хурайра (ага Аллах ыраазы болсун) айтат: Бир жолу пайгамбарыбыздан (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): Оо, Аллахтын элчиси, Кыямат күнү сиздин колдооңузга өтө татыктуу боло турган адам ким экенин айтып бербейсизби? – деп сурадым. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) мага карап: “Бул суроону эртели-кеч сенин сурарыңды билгем, анткени сен хадиске аябай кызыгасың, Кыяматта менин колдоомо “Лаа илааха иллал-лаах” деп чын ыкыласы менен айткан адам ээ болот” – деп жооп берди.

“Лаа илааха иллал-лаах” айтканга өтө жеңил, бирок адамды каапырлыктан ыйманга, бактысыздыктан бактылуулукка, караңгыдан нурга, тозоктон бейишке алып чыга турган келме. Ким бул келмени чын ыкласы менен айтса, чын ыклас менен дегени, айтканына жүрөгүнөн ишенсе, мына ошондой адамдар Кыяматта пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) шапаатына ээ болот. Дагы бир ишенимдүү хадисте пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Чын ыкыласы менен “Лаа илааха иллал-лаах” келмесин айткан адамдын денесин Аллах Таала тозок отунан сактайт” – деген.

Келмени чын ыкылас менен айталы, оозубуз келмеде, көзүбүз башка жакта, оюбуз башка жакта болбой, айткан келмебизге жүрөктөн ишенип айталы. Мына ошондо гана келменин акыйкатын сезип, биле алабыз.