Мухаррам айынын артыкчылыгы

Хижра жыл санагы боюнча жылдын акыркы айы Зул-Хиджа бүтүп, жаңы жылдын биринчи айы Мухаррам башталды. Ошентип быйыл хижранын 1439-жылына кадам таштадык. Хижра жыл санагында деле он эки ай бар. Болгон айырмасы хижра айы асмандагы айдын жаңыруусу менен өлчөнөт б.а. ай жаңырганда эски ай бүтүп жаңы ай башталат. Бул айлардын ар биринин аталышы бар, алар: Мухаррам, Сафар, Рабиул-Аввал, Рабиус-Сани, Жумадал-Ула, Жумадал-Ахира, Ражаб, Шаьбан, Рамазан, Шаввал, Зул-Каада, Зул-Хиджа.

Аллах Таала Куранда: “Чынында, Аллах асман-жерди жараткандагы Аллахтын китебиндеги айлардын саны он эки. Булардын төртөөсү касиеттүү айлар…” деп айткан (Тобо, 36-аят). Мына ошол касиеттүү төрт айдын бири Мухаррам айы. Бул айды башка айларга караганда көбүрөөк таат-ибадат менен өткөрүү зарыл.

Абу Хурайра (ага Аллах ыраазы болсун) айтып жеткирген хадисте пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) минтип айткан: “Парз намаздан кийинки эң абзел намаз – түнкү намаз, ал эми Рамазандын орозосунан кийинки эң абзел орозо – Мухаррам айынын орозосу”.

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) Мадинага көчүп келгенде андагы жөөттөр Мухаррам айынын онунчу күнү орозо кармашканын көрөт да, анын себебин сурайт. Алар, дал ушул күнү Аллах Таала Муса пайгамбарды эли менен бирге Фираундан куткарып, ал эми Фираунду аскрлери менен деңизге чөктүргөн. Муса пайгамбар ошого шүгүр кылып, бул күнү орозо кармаган деп түшүндүрөт. Ошондо пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Силерге караганда Мусага биз жакыныраакпыз” деп, өзү да орозо кармаган, үммөтүн да орозо кармоого үндөгөн. Бирок ибадатта жөөтөргө окшошпоо үчүн, Мухаррамдын онунчу күнүнө андан мурдагы бир күндү же андан кийинки күндү кошуп орозо тутуу жакшы экендигин айткан. Буга пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун): “Тирүү болсом келерки жылы тогузунчу күндү да кошуп орозо тутам” дегени далил.

Дагы бир хадисте бул күндөгү орозонун сообун сурашканда: “Өткөн бир жылдык күнөөлөргө каффарат (жаза-төлөм) болот” деп жооп берген.

Демек, бул берекелүү айды туура пайдаланып, сооптуу иштерди жасап, онунчу “Ашура” күнүн орозо кармоого аракет кылалы.


Ушул темага байланыштуу