Аалымга дуба кылууну үйрөткөн койчу

Белгилүү аалымдардын бири Ал-Асмаьи айтат: Бирде пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) мүрзөсүнүн жанына келип, эмне деп дуба кыларымды билбей бир азга буйдалып калдым. Аңгыча тээ чөл арасында кой баккан койчулардан бирөө келип, алакан жайып дуба кыла баштады. Бул чөлдүк, билимсиз койчу эмне деп дуба кылар экен деп кулак төшөп, анын дубасын укканда жүрөгүм жибип, аны менен бирге ыйладым.

Койчу минтип дуба кылды: “Аллахым, бул мүрзө Сенин эң сүйүктүүңдүн мүрзөсү, мен болсо Сенин бир бечара кулуңмун, Сенин душманың — шайтан.

Аллахым, эгер Сен мени кечирсең, сүйүктүүң кубанат, душманың кайгырат, пендеңдин күнөөсү кечирилет. Эгер Сен мени кечирбесең, сүйүктүүң кайгырат, душманың кубанат, бечара пендең тозокко дуушар болот. Бирок, мен билем, Сен сүйүктүүңдү эч качан кайгыртпайсың, душманыңды эч качан кубантпайсың, пендеңдин дубасын жоопсуз калтырбайсың.

Аллахым, араптар динге киргенге чейин, аттуу-баштуулардын мүрзөсүнө барышса, ошонун күнөөсү кечирилүүсү үчүн кулдарын кулдуктан азат кылчу. Мен азыр улуктардын улугунун мүрзөсүндө турамын, менин моюнумду тозок отунан азат кыла көр”.

 


Ушул темага байланыштуу