Пайгамбар (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) баш кошкондорго кандай бата берген?

Урматтуу мусулман бир тууганым, үй-бүлө бул мамлекеттин тиреги, бир үй-бүлө ажырашып, бузулса, мамлекеттин чекеси оюлду деген сөз. Тилекке каршы, бизде ажырашуу өтө жеңил саналып, күндөн-күнгө өсүп бара жатат. Сөзүм куру болбосун үчүн быйылкы статистика боюнча 2016-жылы үйлөнгөндөрдүн 17 пайызы жыл аягына чейин кайра ажырашкан. Ушундан суроо туулат, ажырашуунун себеби эмнеде?

Элибизде “Ээрге кыйшык отурган эле…” деген сөз бар. Мунун мааниси иш башталганда туура эмес башталган дегенди туюндурат б.а. үйлөнүү, үйлөнүүдөгү жөрөлгөлөр туура эмес болгон. Албетте, буга бир канча себептерди айтсак болот. Мен бул жерде эки гана себебине токтолоюн, эки себеп тең шарияттан алыстап, сүннөттү унутканыбызга байланыштуу. Биринчиси: туура эмес тандоо. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) айтат: “Аялга төрт нерсеге карап үйлөнүшөт: сулуулугуна, ата-тегине, байлыгына жана динине, силер динине карап үйлөнгүлө, бактылуу жашоо кечиресиңер”. Бизде мына ушулардан алгачкы үчөөнө карап үйлөнүү көбүрөөк болот. Ошого жараша ажырашуу да көп. Экинчиси, биз жаш жубайларга берекелүү жашоо тилеп дуба кылуубуз керек. Бизде тойлор көбүнчө арак коштолгон тост менен өтөт. Мунун кесепети да ажырашууга алып барат. Биз саламдашканда “Ассалааму алайкум ва рахматуллоохи ва баракатух” дейбиз, Аллахтын тынчтыгы, ырайымы жана берекеси болсун деген сөз. Намаз ичинде Аллахым Ибрахим пайгамбарды берекелүү кылгандай, Мухаммад пайгамбарды да берекелүү кыл деген дуба айтылат. Кыскасы, береке деген сөздүн ичинде көп нерсе катылган. Береке бул бир эле акча же мал-дүйнөгө тиешелүү эмес. Аллах береке берсин деген батаны, өмүргө, ден-соолукка, бала-чакага, илим-билимге ж.б. нерсенин баарына айтууга болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) үйлөнгөн жаштарга бата бергенде: “Бааракаллааху лакума, ва баарака алайкума, ва жамаьа байнакума фил хойри”, “Аллах экөөңө береке берсин жана экөөңдү тең берекелүү кылсын, жакшылыкта экөөңдү шерик кылсын” деп дуба кылчу.

Биз дагы ушул сүннөттү жандандырып, бата-тилек кылганда жаштарга берекелүү дубаны айтууну унутпайлы.

Абдишүкүр Нарматов.


Ушул темага байланыштуу