Аллахка канчалык кадырың бар экенин билгиң келеби?

Тилибиз менен Аллахты сүйөм, Аллахтын буйругун аткарам деп айтканыбыз менен аны иш жүзүндө аткарбасак, демек биздин сүйүүбүз жалган. Ошол эле учурда Аллах бизди канчалык сүйөрү, бизге канчалык жакшылык кылары да биздин өзүбүздүн амалдарыбыздан байкалып турат. Төмөнкү мисалдарга көңүл буруп, анан ар бирибиз Аллахтын алдында канчалык кадырыбыз бар экенин байкап көрөлү:

— Эгер Аллахты зикир кылып жатсаң, Аллах сени эстеп жатыптыр.

— Эгер Куран окуу менен алек болсоң, Аллах сени менен сүйлөшкүсү келиптир.

— Эгер намаз менен алек болсоң, Аллах сени Өзүнө жакындатып жатыптыр.

— Эгер дүнүйө жыюу менен алек болсоң, Аллах сени Өзүнөн алыстатыптыр.

— Эгер адамдарга жагынуу менен алек болсоң, Аллах сени кор кылыптыр.

— Эгер дуба кылуу менен алек болсоң, Аллах сага бир нерсени бергиси келиптир.

— Эгер билим алуу менен алек болсоң, Аллах сага Өзүн жакындан таанытууну каалаптыр.

— Эгер ата-энең, бир туугандарыңа кызмат кылуу менен алек болсоң, Аллах сени сүйүптүр.

— Эгер өзүңө тиешеси жок сөз же иш менен алектенсең, Аллах сени сүйүүсүнөн ажыратыптыр.

Келгиле, Аллахтын сүйүүсүнөн ажырап калбоо үчүн керексиз сөздү сүйлөөдөн, пайдасыз ишти аткаруудан сак бололу. Аллахым баарыбызды Өзүнө жакын, кадыры жогору адамдардан кылсын.


Ушул темага байланыштуу