Пайгамбарыбыздын (сав) күлкүсү

Умая бин Махший (Аллах андан ыраазы болсун) риваят кылган хадисте, минтип айтат: «Бир адам Аллахтын атын атабастан тамактана баштайт,  Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) аны карап отурган болчу. Качан гана тамактан бир тиштем калганда тиги: «Бисмиллахи фи аввалихи ва фи аахирихи — деп айтты.

Ошондо Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) күлүп жиберди да: «Чындыгында, шайтан аны менен бирге тамактанып жаткан, качан ал Аллахтын атын атаганда, шайтан ичиндегисинин баарын кусуп жиберди» — деди.

Хадистин түшүндүрмөсү:

Тамактануудан алдын «Бисмиллах» деп, тамактын дубасын айтуу керек. Тамак ичүүдөн алдын айтылчу дуба: «Аллахумма баарик ланаа фии маа розактанаа, ва кынаа ьазаабан-наар». Мааниси: «Аллахым, бизге берген ырыскыңды берекелүү кыл жана бизди тозок отунан сакта». Эгерде башында дуба айтууну унутуп калып, кийинчерээк эсине түшсө, анда: «Бисмиллахи фи аввалихи ва фи аахирихи» — деп айтуу керек. Мааниси: «Башталышында да, аягында да Аллахтын аты менен».

Эгер тамакты Аллахтын атын атабастан жей баштаса, анда ага шайтан жолдош болуп алат. Тамакка шайтандын шерик болуусу адамга көрүнбөгөнү менен, ал тамак берекесиз болот жана ал тамакты жеген адам андан күч-кубат ала албайт. Анткени, сүннөт тартиби менен жасалбаган иштин баары берекесиз болот.

Тамакты оң кол менен, өзүнүн алдынан алып жеш керек. Эгер тамактын бир бөлүгү түшүп кетсе, аны алып тазалап жеген жакшы. Ошондой эле тамактануу адеби боюнча тамактан алдын жана тамактан кийин колду жууш керек. Тамак ичип бүткөн соң, ушул ырыскыны берген Аллахка шүгүр кылып, дуба кылуу керек. Тамактан кийинки дуба: «Алхамду лиллахил-лазии атьамании хааза, ва розаканиихи мин гойри хавлин миннии ва лаа кувва». Мааниси: «Менден эч кандай күч жана кубат талап кылбастан ырыскы берип, мени тамактандырган Аллахка мактоо болсун».