“Жердин касиети тууралуу Хадисти илим тастыктады”  

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) бир хадисинде мындай дейт: «Жер бети мен үчүн намаз окууга жарактуу кылынды жана тазалоочу каражат болду. Менин  үммөттөрүм да каалаган учурда жер бетине намаз окушат” (Бухари, 328; Муслим, 521).

Бул хадиске ылайык жердин үстүнө б.а. топурактын үстүнө намаз окуй берсе болот. Ошондой жер жынсынан болгон бардык нерсеге, суу жок учурда, таямум кылууга болот.

Акыркы изилдөөлөргө ылайык, окумуштуулар жер кыртышынын үстүнкү катмарында антибиотиктер бар экенин жана алардын арасында ар түрдүү нерселерди тазалоого ылайыктуу, же микропторду өлтүрүүгө күчү жете турган бактериялардын түрлөрү бар экенин аныктады. Бул, жер тазалоочу каражат катары иштетүүгө жарактуу экенинен далилдейт. Изилдөөдө окумуштуулар топуракты колдонуу аркылуу бактерияларга каршы каражаттарды жаратууга аракеттенишкен. Бир топ лабараториялык сыноолордон кийин, топурак 24 саат ичинде бактериаларды толугу менен жок кыла алгандыгы, ал эми  топурак жок учурда бактериялардын саны 45 эсе көбөйгөнү байкалган. Натыйжада, окумуштуулар жердин кыртышында антибиотиктер бар экенин жана ансыз жер жүзү бат эле вирустарга толуп, адам баласына өлүм коркунучун туудурарын айтып чыгышты.

Бирок, Жараткан Аллах чексиз ырайымы менен жерди адамдардын жашоосун улантууга ылайыктуу кылып койгон. Биз жогоруда хадисте айтылгандай, жер менен тазаланабыз, жер бетинде намаз окуйбуз жана бул үчүн Жаратканга шүгүр кылабыз.

«Пайгамбардын чындык экендигин далилдеген 7 илимий фактор” аттуу англис тилиндеги макаладан которулду.