«АКСА МЕЧИТИН КОРГОГОН МУСУЛМАН БИР ТУУГАНДАРГА ДУБА».

«Акса мечитин коргогон мусулман бир туугандарга дуба».

قال رسول الله ِّﷺ :
» اللهم منزل الكتاب ،ومجري السحاب ،وهازم الأحزاب ،اهزمهم وانصرنا عليهم».
— رواه البخاري.

Пайгамбарыбыз (алайхис салам) айтат: «Аллохумма мунзилал китааб, ва мужрияс сахааби, ва хаазимал ахзааб, ихзимхум вансурнаа алайхим». Мааниси: «Китепти (Куранды) түшүрүүчү, булуттарды жүргүзүүчү, жортуулдарды ойрон кылып жок кылуучу О, Жараткан Алла! Душмандарды кыйратып жок кыл, жана аларга каршы бизге жардам бер!».

Мусулмандын эң чоң куралы бул — дуба. Кээде колубуз жетпеген жерге, үнүбүз, кылган дубабыз жетет. Зулумдук көрүп, кордолуп жаткан мусулман бир туугандарга дуба кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Ошондуктан намаздардан кийин зулумдук көрүп жаткан мусулмандарга дуба кылганды унутпайлы!!!