Билим менен байлыктын 8 айырмасы

Билим – пайгамбарлардан калган мурас, байлык – падышалардан, байлардан калган мурас. Билим — ээсин коргойт, байлыкты тескерисинче ээси коргойт. Билим — чачкан сайын көбөйөт,

Кененирээк