Эркектин жүрөгүндө канча аял жашоо керек?

Ушинтип айтсаң, кээ бирөө дароо башкача түшүнөт. Негизи Исламда аялдын баркы жогору. Аялды ыраазы кылбаган адам бейишке да кире албайт. Эркектин жүрөгүндө биринчи кезекте

Кененирээк